Page 3 - Samasz_Katalog
P. 3

SPIS TREŚCI

MASZYNY ZIELONKOWE
Kosiarki bębnowe .................................................................... 4
Kosiarki dyskowe ................................................................... 10
Przetrząsacze .......................................................................... 42
Zgrabiarki ................................................................................. 44
Wozy paszowe ....................................................................... 52
Owijarki ..................................................................................... 54

MASZYNY KOMUNALNE
Kosiarki bijakowe ................................................................... 56
Ramiona wysięgnikowe ....................................................... 66
Głowice robocze .................................................................... 69
Zamiatarki ................................................................................. 71
Pługi odśnieżne ....................................................................... 72
Posypywarki ........................................................................... 94

Spis stosowanych wałów .................................................... 99
Lista Dilerów .......................................................................... 105
Kontakt ..................................................................................... 111

                   www.samasz.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8